YOMEDIA

Tính tổng các hoành độ của những điểm thuộc đồ thị C: y= x^3-3x^2+2 cách đều 2 điểm A(12,1) B(-6,3)

bởi Quách Công Hùng 04/05/2018

tính tổng các hoành độ của những điểm thuộc đồ thị C : y= x^3-3x^2+2 cách đều 2 điểm A(12,1) B(-6,3)                      

 

RANDOM

Câu trả lời (17)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA