RANDOM

Tính thể tích lăng trụ d(D’,(B’AD)) biết lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là hình thoi cạnh a

bởi Ngọc Mai 27/07/2018

  đề bài: 

Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy là hình thoi cạnh a,góc BAD=60 độ,cạnh AA’=2a. 

Tính thể tích lăng trụ,d(D’,(B’AD)) và d(CB’,BD)

RANDOM

Câu trả lời (0)

  • bởi
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA