ADMICRO
VIDEO

Tính thể tích hình chóp SABC biết đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC=a căn 2

Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC=a√2 , SA vuông góc với đáy, góc SBA=60o 
Tính thể tích hình chóp SABC và tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBC với M là trung điểm của AB

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Tam giác ABC vuông cân tại A, \(BC = a\sqrt 2  \Rightarrow AB = AC = a.\)

  \({S_{ABC}} = \frac{1}{2}AB.AC = \frac{1}{2}{a^2}.\)

  \(SA = AB.\tan \widehat {SBA} = a.\tan {60^0} = a\sqrt 3 \)

  Vậy thể tích khối chóp S.ABC là:

  \({V_{S.ABC}} = \frac{1}{3}{S_{ABC}}.SA = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{6}.\)

  Ta có: \(SB = SC = \sqrt {S{A^2} + A{B^2}}  = 2a\)

  Áp dụng công thức Hê-rông ta có: \({S_{SBC}} = \frac{{{a^2}\sqrt 7 }}{2}.\)

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}{V_{S.ABC}} = {V_{A.SBC}} = \frac{1}{3}.{S_{SBC}}.d\left( {A;(SBC)} \right) = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{6}\\ \Rightarrow d\left( {A;(SBC)} \right) = \frac{{a\sqrt {21} }}{7}.\end{array}\)

  Ta có: \(d\left( {M;(SBC)} \right) = \frac{1}{2}d\left( {A;(SBC)} \right) = \frac{{a\sqrt {21} }}{{14}}.\)

    bởi Lê Vinh 18/09/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON