Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y=(x-1)lnx và đường thẳng y= x-1

bởi Choco Choco 07/02/2017

Cứu với mọi người!

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y=(x-1)lnx và đường thẳng y= x-1

Câu trả lời (1)

 • +) Xét phương trình: (x-1)lnx = x-1 \(\Leftrightarrow\) x = 1 hoặc x = e.
  + Diện tích cần tìm là:
  \(S=\int_{1}^{e}\left | (x-1)(lnx-1)dx \right |=\left | \int_{1}^{e}(x-1)(lnx-1)dx \right |\)
  \(=\left | \int_{1}^{e}(lnx-1)d(\frac{x^2}{2}-x) \right |=\left | (\frac{x^2}{2}-x) (lnx-1)\big |_1^e-\int_{1}^{e}(\frac{x}{2}-1)dx\right |=\left | -\frac{1}{2}-(\frac{1}{2}x^2-x) \big |_1^e\right |\)
  \(=\frac{e^2-4e+5}{4}\) (đvdt)

  bởi Lê Gia Bảo 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn