Tìm m để đường thẳng y=3(x-m) cắt đồ thị hàm số y=(3x-2m)/(mx+1) tại 2 điểm phân biệt

bởi Nguyễn Hiền 01/03/2018

tìm tất cả giá trị của tham số m (m#0) để đường thẳng y=3(x-m) cắt đồ thị hàm số y=\frac{3x-2m}{mx+1} tại hai điểm phân biệt A,B sao cho diện tích \Delta ABC bằng \frac{\sqrt{21}}{2}

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan