AMBIENT

Tìm m để d cắt (C): y= (ax+b)/ (x-1) tại 2 điểm phân biệt M1, M2

bởi Ngoại Thương 07/08/2017

cho y= (ax+b)/ (x-1)

a. tìm a,b để đồ thị cắt Oy tại A(0, -1) và tiếp tuyến của đồ thị tại A có k=-3

b. (C) là đồ thị của hàm số với a,b vừa tìm được. cho d có hệ số góc m và đi qua B(-2,2). tìm m để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt M1, M2. các đường thẳng đi qua M1, M2 song song Ox, Oy tạo ra hình chữ nhật. tính các cạnh hình chữ nhật theo m

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • a. đồ thị cắt Oy tại A(0;-1) => \(\frac{b}{-1}\) = -1 => b=1.

    y' = \(\frac{-a-b}{(x-1)^{2}}\)  = k = -3 tại A(0;-1)

    => \(\frac{-a-1}{(0-1)^{2}}\) = -3 => -a -1 = -3 =>a=2

    bởi Nguyễn Anh 24/08/2017
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>