Tìm điểm M trên đường thẳng (d) sao cho MA + MB nhỏ nhất biết A (9;0;9) , B (12;-6;-3)

bởi Trung Minh 15/04/2018

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyzn cho hai điểm A (9;0;9) , B (12;-6;-3) và đường thẳng d: x/1 = y/1 = z-9/-1. Điểm M trên đường thẳng (d) sao cho MA + MB nhỏ nhất là:
A. (4;4;5)                 B. (2;2;7)                     C. (3;3;6)                     D. (1;1;8)

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan