Tìm các giá trị của m để hàm số y=x^3 + 3mx^2 + (3m^2 + m +1)x + 5m đồng biến

bởi Nguyễn Kim Đức 30/08/2017

Tìm các giá trị của m để hàm số y=x+ 3mx2 + (3m2 + m +1)x + 5m đồng biến trên (-∞;+∞)

Câu trả lời (1)

 • TXĐ: \(D = \mathbb{R}\)

  \(y' = 3{x^2} + 6mx + 3{m^2} + m + 1\)

  \(\Delta {'_{y'}} = 9{m^2} - 3(3{m^2} + m + 1) =  - 3m - 3\)

  Hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\) khi \(y' \ge 0,\forall x \in \mathbb{R}\)

  Điều này xảy ra khi: \(\Delta {'_{y'}} \le 0 \Leftrightarrow m \ge  - 1\)

  bởi My Le 31/08/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan