Có bao nhiêu giá trị m để đường thẳng d nằm trên (P):2x+my-(m^2+1)z+m-2m^2=0 ?

bởi Nguyen thi cam Linh 14/04/2018

 

Cau1: goi s la dien tich cua hinh phang gioi han boi (c): y=x.e^x, truc hoanh va duong thang x=a (a>0)

A. S=ae^a+e^a+1   B. S=ae^a-e^a-1 

C. S= ae^a+e^a-1   D. S=ae^a-e^a+1

Cau 2: cho d:(x-1)/1=(y-1)/4=(z-m)/-1 va (P): 2x+my-(m^2+1)z+m-2m^2=0 co bao nhiêu gia tri cua m de duong thang d nam tren (P)???

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan