YOMEDIA
ZUNIA12

Chứng minh rằng parabol (P) có phương trình sau \(y = {x^2} - 3x - 1\). Tiếp xúc với đồ thị (C) của hàm số \(y = {{ - {x^2} + 2x - 3} \over {x - 1}}\). Viết phương trình tiếp tuyến tuyến chung của parabol (P) và đường cong (C) tại tiếp điểm của chúng.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Ta viết hàm số thứ hai dưới dạng

  \(y =  - x + 1 - {2 \over {x - 1}}\)

  Hoành độ của tiếp điểm (P) và (C) là nghiệm của hệ phương trình

  \(\left\{ \matrix{- x + 1 - {2 \over {x - 1}} = {x^2} - 3x - 1 \hfill \cr - 1 + {2 \over {{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} = 2x - 3 \hfill \cr}  \right.\)

  Phương trình thứ hai của hệ tương đương với phương trình

  \(\eqalign{& {2 \over {{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} = 2(x - 1)  \cr &  \Leftrightarrow {\left( {x - 1} \right)^3} = 1 \Leftrightarrow x = 2 \cr} \)

  x = 2 cũng là nghiệm của phương trình đầu của hệ.

  Hệ có nghiệm duy nhất là x = 2.

  Do đó hai đường cong (P) và (C) tiếp xúc với nhau tại điểm A(2;-3).

  Lại có: \(f'\left( 2 \right) = g'\left( 2 \right) = 1\) nên phương trình tiếp tuyến chung là:

  \(y = 1.\left( {x - 2} \right) - 3\)\( \Leftrightarrow y = x - 5\)

  Vậy phương trình tiếp tuyến chung của (P) và (C) là y = x – 5.

    bởi Dương Quá 26/10/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON