AMBIENT

Bất phương trình log2(x-2) < 2 có bao nhiêu nghiệm nguyên ?

bởi Phuong Dinh 23/05/2019
Bất phương trình log2(x-2)<2 có bao nhiêu nghiệm nguyên ??
RANDOM

Câu trả lời (8)

 • ĐK : x-2>0 <=>x>2. Bài làm log2(x-2)<2<=>x-2<4<=>x<6. =>có 3 nhiệm
  bởi Thần Tử 23/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ĐK : x-2>0 <=>x>2. Bài làm log2(x-2)<2<=>x-2<4<=>x<6. =>có 3 nhiệm
  bởi Thần Tử 23/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3 nghiệm
  bởi Uyên Thu 27/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3 nghiệm
  bởi Uyên Thu 27/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3
  bởi Đạt Tiến 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có 3 nghiệm nguyên {3,4,5}
  bởi Trang Trang 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có 3 nghiệm nguyên {3,4,5}
  bởi Trang Trang 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bấm máy: vế trái trừ vế phải calc cho đáp án ra bằng 0 thì đúng và ngược lại
  bởi Nguyễn Thị Triệu Giàu 30/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>