YOMEDIA

Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc trục Oz và đi qua hai điểm A(3;4;4), B(- 4;1;1)

bởi Long lanh 06/02/2017

Khó quá, em bỏ cuộc rồi, mọi người giúp vs! Em cảm ơn nhiều ạ.

Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc trục Oz và đi qua hai điểm A(3;4;4), B(- 4;1;1).

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi I(0;0;a) là tọa độ tâm mặt cầu cần tìm.
  Phương trình m/c cần tìm có dạng: \(x^2+y^2+z^2-2az+b=0\)
  Vì A(3;4;4), B(-4;1;1) thuộc m/c nên ta có hệ:

  \(\left\{\begin{matrix} 41-8a+b=0\\ 18-2a+b=0 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=\frac{23}{6}\\ b=-\frac{31}{3} \end{matrix}\right.\)
  Vậy pt m/c cần tìm là:
   \(x^2+y^2+z^2-\frac{23}{3}z-\frac{31}{3}=0\)
  hay \(x^2+y^2+(z-\frac{23}{6})^2=\frac{901}{36}\)

   

  bởi Suong dem 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA