YOMEDIA

Tìm hệ số của x6 trong khai triển \((2-3x^2)^8\)

bởi Mai Bảo Khánh 07/02/2017

Help me!

Tìm hệ số của x6 trong khai triển \((2-3x^2)^8\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • \((2-3x^2)^8=\sum_{k=0}^{8}C_{8}^{k}.2^k(-3x^2)^{8-k}=\sum C_{8}^{k}.2^k.(-3)^{8-k}.x^{16-2k}\)

    Số hạng trong khai triển chứa x6 khi 16-2k = 6 hay k = 5
    Vậy hệ số của x 6 trong khai triển là: \(C^5_8.2^5.(-3)^3\)= - 48384

    bởi bach dang 09/02/2017
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA