AMBIENT

Tìm hệ số của x10 trong khai triển của biểu thức: \(\left ( 3x^2-\frac{2}{x^2} \right )^5\)

bởi Bi do 07/02/2017

Tìm hệ số của x10 trong khai triển của biểu thức: \(\left ( 3x^2-\frac{2}{x^2} \right )^5\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • \(\left ( 3x^2-\frac{2}{x^2} \right )^5=\sum_{k=0}^{5}C_5^k(3x^3)^{5-k}\left ( -\frac{2}{x^2} \right )^k=\sum_{k=0}^{5}.C_5^k.(-1)^k.3^{5-k}.2^k.x^{15-5k}\)

    Hệ số của của số hạng chứa x10 là \(C_5^k.(-1)^k.3^{5-k}.2^k_5^k.(-1)^k.3^{5-k}.2^k\) với \(15-5k=10\Leftrightarrow k=1\)
    Vậy hệ số của  x10 là \(C^1_5(-1)^1.3^4.2^1=-810\)

    bởi Đào Thị Nhàn 09/02/2017
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>