YOMEDIA

Tìm hệ số của x^6 trong khai triển của biểu thức: \(\left ( 2x^2-\frac{3}{\sqrt{x}} \right )^8\)

bởi Naru to 06/02/2017

Tìm hệ số của x6 trong khai triển của biểu thức: \(\left ( 2x^2-\frac{3}{\sqrt{x}} \right )^8\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • GT\(\Leftrightarrow \left (2x^2-\frac{3}{\sqrt{x}} \right )^8=\sum_{k=0}^{8}C_{8}^{k}(2x^2)^{8-k}.(\frac{-3}{\sqrt{x}})^x=\sum_{k=0}^{8}C_8^k.(-1)^k.2^{8-k}.3k.x^{\frac{32-5k}{2}}\)
    Số hạng chứa x6 ứng với k thỏa mãn \(\frac{32-5k}{2}=6\Leftrightarrow k=4\)
    Vậy hệ số của x6 là: \(C_{8}^{4}(-1)^4.2^4.3^4=90720\)

    bởi Nguyễn Thị Lưu 09/02/2017
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA