AMBIENT

Tìm hệ số của \(x^5\) trong khai triển \(\left (2x - \frac{1}{\sqrt{x^3}} \right )^{10}\) (với \(x>0\))

bởi Ban Mai 08/02/2017

Cứu với mọi người!

Tìm hệ số của \(x^5\) trong khai triển \(\left (2x - \frac{1}{\sqrt{x^3}} \right )^{10}\) (với \(x>0\))

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Khai triển \(\left (2x - \frac{1}{\sqrt{x^3}} \right )^{10} = \sum_{i=0}^{10} C_{10}^{i} (2x)^{10-i} \left ( - \frac{1}{\sqrt{x^3}} \right )^i = \sum_{i=0}^{10} C_{10}^{i} 2^{10-i}(-1)^i x^{10-\frac{5i}{2}}\)

    Hệ số của x5 là \(C_{10}^{2}.2^8 (-1)^2 = 11520\)

    bởi Nguyễn Thủy Tiên 09/02/2017
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>