Tìm lỗi sai và sửa lại

bởi Nguyễn Chibi'ss ngày 20/08/2017

haven't got some money to buy that English book .

Câu trả lời (2)

 • Some ---> any

  Câu phủ định không sử dụng "some".

  Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.

  bởi Lê Minh ngày 20/08/2017
  Like (1)
 • Sửa some----any

  bởi Nguyễn Thu Hương ngày 08/03/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan