YOMEDIA

Diceris Kyou's Profile

Diceris Kyou

Diceris Kyou

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 36
Điểm 177
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (41)

Điểm thưởng gần đây (40)

  • Diceris Kyou: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Diceris Kyou: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Diceris Kyou: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Diceris Kyou: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Diceris Kyou: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Diceris Kyou: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Diceris Kyou: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Diceris Kyou: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Diceris Kyou: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Diceris Kyou: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng