ON
YOMEDIA
VIDEO

Careful có nghĩa là gì?

Từ careful có nghĩa là gì vậy

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (38)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • rewrite these sentences, beginning with the words given:

  (viết lại những câu này, bắt đầu bằng những từ đã cho)         =>

   1. Nga is shorter than lan.                                                         =>

   2. My house is bigger than your house.                                    =>

   3. This car is more expensive than that one.                           =>

   4. My class has 45 students.                                                     =>

   5. I don't have a bookshelf in my room.                                    =>

   6. The chair is under the table.                                                 =>

   7. Nobody is faster than Kien.                                                   =>

   8. The mount Everest is the hightest mount in the world.       =>

  19/12/2018 |   10 Trả lời

 • it / good / everyone

  18/12/2018 |   33 Trả lời

 • I / live / Ha Noi

  18/12/2018 |   30 Trả lời

 • rewrite

  What is his job?

  →What_________

   

  wordform-

  1.Crossing the road,we must be_______(care)

  2.He takes the vegetables to the market.He is____________them now.(loanding) 

   

  18/12/2018 |   11 Trả lời

 • chủ đề 1:hãy nói về ngôi nhà mơ ước của bạn bằng tiếng anh
  ai giải mình sẽ cho 1 like
  nhanh lên các bạn ơi
  mình ko tính trước hay sau đúng hay sai chỉ cần các bạn giải cho mình thì mình sẽ cho 1like

  18/12/2018 |   9 Trả lời

 • rewrite the sentences so that it means almost the same as the one printed before

  1.He is in grade eight

  →He is an________

  2.My sister walks to school every day.

  →My sister________

  18/12/2018 |   7 Trả lời

 • viết lại các câu sau sao cho ý nghĩa không thay đổi

  1 What children like to do at Tet is to watch fireworks and dragon dance

  -> Children are keen................................................

  2 I think no country in the world is mỏe beautiful than Vietnam

  -> I think Vietnam...............

  3 The Niger river is about 4,200 km . The Mekong river is about 4,350km

  -> The Mekong river is a.........................

  4 I think you should go travel in this summer to relax after a hard working time

  -> I advise you to................

  mk cần gấp

  17/12/2018 |   3 Trả lời

 • dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh 

   1. I/ at /go / to school / on weekends 

  2 Why / you/ listen / to muse/ loudly / now?

  3. They / not like / beer and wire

  4. He / often / have / break fast / late

  5. You /do / the house work / at the moment ? 

  6. Tim / never / come / lat for school 

  7. The girls / eat / break fast at the can teen / now

  8. I / do / my home work / at present

  16/12/2018 |   4 Trả lời

 • Điền vào chỗ chấm :

  1. ............ those boys ................ well in the team ? ( play )

  2. My children ................ to the park by bike. ( not go )

  3. Their father .................. in a factory. ( work )

  4. ............... the bird ................. outside every early morning ? ( sing )

  Bạn nào làm đúng, Mk cho 1 like !

  15/12/2018 |   13 Trả lời

 • viết một đoạn văn ngắn thôi miêu tả về bạn thân nhất ở trường (80-100word)

  14/12/2018 |   9 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1