YOMEDIA

Thảo Đặng's Profile

Thảo Đặng

Thảo Đặng

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 107
Điểm 462
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (131)

Điểm thưởng gần đây (136)

  • Thảo Đặng: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Thảo Đặng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Thảo Đặng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Thảo Đặng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Thảo Đặng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Thảo Đặng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Thảo Đặng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Thảo Đặng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Thảo Đặng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Thảo Đặng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng