Nguyễn Nga's Profile

Nguyễn Nga

Nguyễn Nga

17/10/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 33
Điểm 133
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (36)

Điểm thưởng gần đây (44)

  • Nguyễn Nga: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Nga: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Nga: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Nga: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Nga: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Nga: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Nga: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Nga: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng