You'll probably come ... the problems of culture shocks when you study abroad.

bởi Trai Nam 01/06/2018

1. You'll probably come ... the  problems of culture shocks when you study abroad.

A up with 

B up to

C down with 

D up against 

2. I would have visited you if there ..... quite a lot of people in your house

A wouldn't be 

B aren't 

C weren't 

D hadn't been

Câu trả lời (8)

 • 1. Đáp án D

  come up against: đối mặt với vấn đề 

  2. Đáp án D

  Câu điều kiện loại 3

  bởi Mai Trang 04/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. a

  2. d

  bởi Ngố ngây Ngô 07/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.D

  2.D

  bởi Hacker 247 22/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.D

  2.D

   

  bởi Ẩn danh 22/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.D

  2.D

  HAI D lun nhé

  bởi ADMIN 247(fake) 22/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. C

  2. D

  bởi [PR] Sammer 31/07/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • 1. C

  2. C

  bởi Vũ Minh Khang 07/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan