ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định số đợt sinh sản của mỗi tế bào

Có 3 tế bào A,B,C đang thực hiện quá trình nguyên phân. Số đớtinh sản của tế bào B bằng 1/3 số đợt sinh sản của tế baog A. Tổng số đợt sinh sản của cả 3 tế bào là 14 và tạo thành tất cả 524 tế bào con: a,Xác định số đợt sinh sản của mỗi tế bào b,Môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương NST đơn cho tế bào A nguyên phân là 10220. Hãy xác định bộ NST lưỡng bội của loài c,Tính số NST trong các trứng và số NST bị tiêu biến nếu các tế bào con của tế bào A là noãn nguyên nào

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (5)

 
 
 
 •  Gọi số lần nguyên phân của 3 tế bào A, B, C lần lượt là a, b, c thuộc N

  Theo đề bào ta có : b = 1/3a => a phải chia hết cho 3 => a = 3, hoặc 6, hoặc 9, a < 10 vì 2^10 = 1024 > 524

  a + b + c = 14 => 

  2^a + 2^b + 2^c = 524

  Thử từng trường hợp

  a= 3 loại , a= 6 loại

  a= 9 => b = 3 => c = 2

  b, 2n . ( 2^9 -1) = 10220 => 2n = 20

  c, Số trứng tạo ra là 524 

  Số NST trong các trứng là : 512 x n = 512 x 10 = 5120 NST

  Số NST bị tiêu biến là: 5120 x 3 = 15360 NST

   

   

    bởi lê nguyễn 26/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, Gọi n là số lần nguyên phân của tế bào B ⇒ tế bào A np 3n lần. Tế bào C np 14-4n lần.

  Ta có: 23n+2n+214-4n= 524. Giải ra ta được: n= 1,25...(lần) ⇒ không có đáp án. Bạn xem lại đề chứ thế này câu b và c không giải được.

    bởi Bùi Văn Luân 04/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ko hieu

    bởi rgsdtg dsfgfg 19/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải thích các bước giải:

   Gọi số lần nguyên phân của 3 tế bào A, B, C lần lượt là a, b, c thuộc N

  Theo đề bào ta có : b = 1/3a => a phải chia hết cho 3 => a = 3, hoặc 6, hoặc 9, a < 10 vì 2^10 = 1024 > 524

  a + b + c = 14 => 

  2^a + 2^b + 2^c = 524

  Thử từng trường hợp

  a= 3 loại , a= 6 loại

  a= 9 => b = 3 => c = 2

  b, 2n . ( 2^9 -1) = 10220 => 2n = 20

  c, Số trứng tạo ra là 524 

  Số NST trong các trứng là : 512 x n = 512 x 10 = 5120 NST

  Số NST bị tiêu biến là: 5120 x 3 = 15360 NST

    bởi Hà Đức Anh 09/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Như trên

    bởi Đỗ Tiểu My 13/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1