YOMEDIA
ZUNIA12

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp lần lượt vào chỗ trống trong mỗi câu sau: Trái Đất của chúng ta được chia thành nhiều vùng với các kiểu hệ sinh thái khác nhau, là ……(1)………. cho sự đa dạng của các loài sinh vật. Các hệ sinh thái quan trọng cần được bảo vệ là …………(2)…………, ………(3)………. . , ………(4)…………

A. (1) yếu tố, (2) hệ sinh thái rừng, (3) hệ sinh thái biển, (4) hệ sinh thái nông nghiệp
B. (1) cơ sở, (2) hệ sinh thái rừng, (3) hệ sinh thái biển, (4) hệ sinh thái nông nghiệp
C. (1) yếu tố, (2) hệ sinh thái nước mặn, (3) hệ sinh thái biển, (4) hệ sinh thái nông nghiệp
D. (1) yếu tố, (2) hệ sinh thái rừng, (3) hệ sinh thái biển, (4) hệ sinh thái nước ngọt

 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Trái Đất của chúng ta được chia thành nhiều vùng với các kiểu hệ sinh thái khác nhau, là cơ sở cho sự đa dạng của các loài sinh vật. Các hệ sinh thái quan trọng cần được bảo vệ là hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển, hệ sinh thái nông nghiệp.

    Đáp án B

      bởi Lê Nhật Minh 24/07/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON