YOMEDIA

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, tính trạng chiều cao cây được quy định bởi hai gen, mỗi gen có hai alen (B, b và D, d) phân li độc lập.

Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử về 3 cặp gen trên lai phân tích, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 7 cây thân cao, hoa đỏ: 18 cây thân cao, hoa trắng: 32 cây thân thấp, hoa trắng: 43 cây thân thấp, hoa đỏ. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng?

(1) Kiểu gen của (P) là AB/ab Dd.

(2) Ở F1 có 8 loại kiểu gen.

(3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con kiểu gen đồng hợp tử lặn về 3 cặp gen chiếm 0,49%.

(4) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con có tối đa 30 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Đáp án A

  P: dị hợp 3 cặp Aa, Bb, Dd lai phân tích

  F1: 7 cao đỏ: 18 cao trắng: 32 thấp, trắng: 43 thấp đỏ

  Đỏ: trắng = 1: 1 → A đỏ >> a trắng

  Cao: thấp = 1: 3 → B-D- = caoB-dd = bbD- = bbdd = thấp

  Tính trạng chiều cao do 2 gen không alen tương tác bổ sung theo kiểu 9:7 qui định

  KH đời con 7: 18: 32: 43 ≠ (1:1) × (1:3)

  → 2 gen Aa và Bb (hoặc Aa và Dd) nằm trên cùng 1 NST

  Giả sử Aa, Bb nằm trên 1 NST

  F1: Cao đỏ \(\frac{{AB}}{{ab}}Dd = \frac{7}{{100}}\) = 0,07

  \(\frac{{AB}}{{ab}}\) = 0,14

  → AB = 0,14 → AB là giao tử mang gen hoán vị

  Vậy P: \(\frac{{AB}}{{ab}}Dd\), f = 28% → (1) sai

  F1: (\(\frac{{Ab}}{{ab}}\), \(\frac{{aB}}{{ab}}\), \(\frac{{AB}}{{ab}}\), \(\frac{{ab}}{{ab}}\)) × (D, d)

  → Fa có 8 loại kiểu gen → (2) đúng

  P tự thụ

  \(\frac{{Ab}}{{aB}}\) cho giao tử Ab = aB = 0,36; AB = ab = 0,14

  Dd cho giao tử D = d = 0,5

  F1 \(\frac{{ab}}{{ab}}dd\) = 0,14 × 0,14 × 0,25 = 0,0049 = 0,49% → (3) đúng

  P tự thụ.

  \(\frac{{Ab}}{{aB}}\) cho F1 10 loại kiểu gen

  Dd cho F1 3 loại kiểu gen

  → F1 có 30 loại kiểu gen

  F1 có 4 loại kiểu hình

  → (4) đúng

  Có 3 kết luận đúng

    bởi Thu Hang 11/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)