Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự sụp đổ của chế độ XHCN Liên Xô và Đông Âu là:

bởi Nguyễn Thiên Di ngày 10/06/2017

Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự sụp đổ của chế độ XHCN Liên Xô và Đông Âu là:

A. Do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan duy ý chí.

B. Chậm sửa chữa trước những biến động lớn của tình hình thế giới.

C. Tham nhũng, tha hóa về phẩm chất đạo đức của mọt số người lãnh đạo.

D. Do cuộc chiến tranh lạnh Mĩ phát động để chống Liên Xô.

Giúp tớ với nha m.n!!! 

Câu trả lời (4)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan