Hoàng Waiter's Profile

Hoàng Waiter

Hoàng Waiter

30/11/1999

THPT Thanh Hòa

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 62
Điểm 290
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (69)

Điểm thưởng gần đây (64)

  • Hoàng Waiter: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Hoàng Waiter: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Hoàng Waiter: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoàng Waiter: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoàng Waiter: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoàng Waiter: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoàng Waiter: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoàng Waiter: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoàng Waiter: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoàng Waiter: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng