Xác định công thức các chất X, Y, Z

bởi Nguyễn Minh Hải 13/05/2019

Câu 2: Có sơ đồ biến hoá sau:
X Y Z Y X
Biết rằng, X là đơn chất của phi kim T; Y, Z là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó chứa T. Dung dịch chất Y làm đỏ quỳ tím. Z là muối kali trong đó có 52,35%K. Xác định công thức các chất X, Y, Z và viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá trên .

Câu trả lời (1)

 • X là Cl

  Y là HCl

  Z là KCl

  bởi Kilima Kay 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • cuc trang

  Ai giải giúp em : mai thi rùi

  Cho 19,3 gam hỗn hợp al,cu,mg tác dụng với hcl dư, thu dc 14 , 56 lít H2 ở Điều kiện tiêu chuẩn . Lọc lấy nước cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu kết tủa . Mang đến khối lượng ko đổi , cân dc 23,3 g chất rắn .

  Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

 • hành thư

  Dùng thêm một thuốc thử hãy tìm cách nhận biết các dung dịch sau mất nhãn NH4HSO4, Ba(OH)2 , HCl, NaCl , H2SO4

 • Vũ Hải Yến

  Nhận biết các chất trong lọ mất nhãn: MgCl2 , CaCl2 , BaCO3 , Na2CO3

 • Dương Minh Tuấn

  Cho 5,6l hỗn hợp X gồm N2 và CO2 đi chậm qua 5 lít dd Ca(OH)2 0,02M để pư xảy ra hoàn toàn thu dc 5 gam kết tủa. Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với H2

  Help me,please

 • Anh Trần

  Chọn các chất X1,X2,X3...X20( có thể trùng lặp giữa các pt) để hoàn thành các pthh sau:

  1. X1+X2\(\underrightarrow{t0}\)Cl2 +MnCl2+KCl+H2O

  2. X3+X4+X5\(\rightarrow\)HCl+H2SO4

  3. X6+X7dư\(\underrightarrow{t0}\)SO2+H2O

  4. X8+X9+X10\(\rightarrow\)Cl2 +MnSO4+K2SO4+Na2SO4+H2O

  5. KHCO3+ Ca(OH)2 dư\(\rightarrow\)X11+X12+X13

  6. Al2O3+KHSO4\(\rightarrow\)X14+X15+X16

  7.X17+X18\(\rightarrow\)BaCO3+CaCO3+H20

  8. X19+X20+H2O\(\rightarrow\)Fe(OH)3 + CO2+NaCl

 • thu thủy

  Nhận biết các chất theo yêu cầu sau đây:

  1. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất rắn sau

  a) CaO, Na2O, MgO, P2O5

  b) CaCO3, CaO, Ca(OH)2

  2. Chỉ dùng thêm quỳ tím, hãy nhận biết các dung dịch sau:

  a) H2SO4, NaOH, HCl, BaCl2

  b) NaCl, Ba(OH)2, NaOH, H2SO4

  3. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch:

  a) NaOH, HCl, NaNO3, NaCl

  b) Hcl, H2SO4, NaOH, Ba(OH)2, NaCl, NaNO3

 • Hoa Lan

  1)Trình bày pp hóa học để phên biệt 3 lọ mất nhãn chứa các dd riêng biệt sau na2co3 ,NaOH,h2So4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra

  2)trộn 300g dd h2So4 9,8% với 200g dd bacl2 ,thu được a gam kết tủa và dd X

  a) viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra .Tính a

  b)xác định nồng độ % các chất trong dd x

  c)toàn bộ dd X đc trung hòa bằng V lít dd NAOH 1M .Tính V

  Bài 2 CÁC BẠN CHỈ CẦN LÀM CÂU C THÔI NHA KO CẦN LÀM A,B ĐÂU

 • Thụy Mây

  Chỉ được dùng thêm 2 thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch sau đựng trong các lọ mất nhãn : K2SO4, H2SO4, HCl, NaCl.

 • Tuấn Huy

  Bài 1: Nung nóng hỗn hợp Cu, Ag trong O2 dư, sau phản ứng thu được chất rắn A. Cho A vào dd H2SO4 đặc nóng dư thu được dd B và khí C. Khí C tác dụng với dd KOH thu được dd D. dd D vừa tác dụng với BaCl2, vừa tác dụng NaOH. Xác định thành phần các chất có trong A, B, C, D. Viết PT các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên

  Bài 2:a) Khử hoàn toàn 6,4 gam một oxit kim loại cần dùng 0,12 mol H2. Kim loại thu được cho tác dụng với dd HCl dư thu được 0,08 mol H2. Xác định CTHH của oxit kim loại trên

  b) Trong bình cầu chứa đầy HCl (đktc), người ta cho vào bình cầu đấy nước cất để hòa tan hết lượng HCl trên. Tính nồng độ % của axit thu được

  Bài 3:Hỗn hợp A gồm các kim loại Mg, Al, Fe. Lấy 14,7gam hỗn hợp A cho tác dụng với dd NaOH dư, sinh ra 3,36 lít khí (đktc). Mặt khác cũng lấy 14,7gam hỗn hợp A cho tác dụng với dd HCl dư, sinh ra 10,08lít khí (đktc) và dd B. Cho dd B tác dụng với dd NaOH dư, kết tủa tạo thành được rửa sạch, nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Tính m và % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A

  Bài 4:a)Có 4 chất bột màu trắng là: Na2O, P2O5, MgO, Al2O3, chỉ được dùng thêm nước và quỳ tím, hãy nêu cách để phân biệt từng chất

  b)Bằng phương pháp hóa học hãy tách từng chất ra khỏi hỗn hợp chất rắn gồm FeCl, CaCO3, AgCl

 • Goc pho

  3. viết PTHH thực hiện dãy biến hóa sau:

  a. Cu-CuSO4-CuCl2-Cu(NO3)-Cu(OH)2-CuO-CuCl2-Cu-CuCl2-Cu(OH)2

  b.Na-Na2O-NaOH-Na2CO3-Na2SO4-NaCl-NaOH-Na3PO4-NaOH