ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính giá trị x và y

Dd (Z) thu dc bang cách pha tron 200ml dd HNO3 x(M) (dd X) voi 300ml dd HNO3 y(M) (dd Y). Cho dd (Z) tac dung voi CaCO3 du thu duoc 3,136 lit khi khong mau (đo đktc)

1) Tinh nong do mol/lit cua dd (Z)

2) Dd (X) dc pha bang cách them nuoc vao dd (Y) theo ti le the tich V(H2O):V(Y) = 3:1. Tinh gia tri x va y

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • CaCO3+2HNO3\(\rightarrow\)Ca(NO3)2+CO2+H2O

  \(n_{HNO_3}=2n_{CO_2}=2.\dfrac{3,136}{22,4}=0,28mol\)

  \(C_{M_{HNO_3}}=\dfrac{0,28}{0,5}=0,56M\)

  \(\rightarrow\)0,2x+0,3y=0,28(I)

  VY=300 ml\(\rightarrow\)\(V_{H_2O}=900ml\)\(\rightarrow\)VX=1200ml

  - Do X được pha chế từ Y nên số mol chất tan HNO3 là 0,3y mol

  -Ta có: \(x=C_{M_X}=\dfrac{0,3y}{1,2}=\dfrac{y}{4}\)\(\rightarrow\)4x=y(II)

  - Giải hệ (I, II) ta có: x=0,2, y=0,8

    bởi Lưu Thùy Phương 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1