ON
ADMICRO
VIDEO

Tìm mol hno3

13gZn + Hno3 loãng --> dd X + 0,616l gồm N2O,N2 có khối lg 1,05g

tìm mol hno3

help me,please

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2mol\)

  \(n_{hh}=\dfrac{v}{22,4}=\dfrac{0,616}{22,4}=0,0275mol\)

  - Gọi x,y lần lượt là số mol N2O và N2 ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,0275\\44x+28y=1,05\end{matrix}\right.\)

  - Giải ra x=0,0175 và y=0,01

  -Quá trình nhường e: \(Zn\rightarrow Zn^{+2}+2e\)

  số mol e nhường=0,2.2=0,4mol

  - Quá trình nhận e:

  \(2N^{+5}+8e\rightarrow2N^{+1}\)

  \(2N^{+5}+10e\rightarrow N_2^0\)

  Tổng số mol e nhận=0,0175.8+0,01.10=0,24

  - Do số mol e nhường lớn hơn số mol e nhận nên có thêm muối NH4NO3 . Ta có:\(N^{+5}+8e\rightarrow N^{-3}\) Số mol NH4NO3=(0,4-0,24):8=0,02mol

  - PTHH:

  \(4Zn+10HNO_3\rightarrow4Zn\left(NO_3\right)_2+N_2O+5H_2O\)

  \(5Zn+12HNO_3\rightarrow5Zn\left(NO_3\right)_2+N_2+6H_2O\)

  \(4Zn+10HNO_3\rightarrow4Zn\left(NO_3\right)_2+NH_4NO_3+3H_2O\)

  - Từ đó ta có: \(n_{HNO_3}=10n_{N_2O}+12n_{N_2}+10n_{NH_4NO_3}=10.0,0175+12.0,01+10.0,02=0,495mol\)

    bởi Phương Ngọc 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1