Thể tích dd KOH là bao nhiêu?

bởi Sasu ka 02/06/2019

Có 40ml dd HCl (dd A) nồng độ mol là a. Thêm nước vào dd A cho đến 300ml lúc này nồng độ mol của dd mới là 0,1M. Tính a? Lấy 100 ml dd A trung hòa vừa hết V (lít) dd KOH 0,5M. Tính V?

Câu trả lời (1)

 • KOH + HCl -> KCl + H2O

  nHCl trong 300ml dd=0,3.0,1=0,03(mol)

  CM dd A=\(\dfrac{0,03}{0,04}=0,75M\)

  nHCl trong 100 ml dd=0,1.0,75=0,075(mol)

  Theo PTHH ta có:

  nKOH=nHCl=0,075(mol)

  Vdd KOH 0,5M=\(\dfrac{0,075}{0,5}=0,15\left(lít\right)\)

  bởi nguyen trong thuc 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan