AMBIENT

Hãy phân biệt các dung dịch NaCl, Na2SO4,NaNO3

bởi Chai Chai 13/05/2019

Hãy phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học:

a, NaCl, Na2SO4,NaNO3

b,NaOH,NaCl,NaNO3,CuSO4

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a)trích mỗi mẫu 1 ít, đánh số thứ tự:\

  + Cho mẫu thử tác dụng với AgNO3

  - xảy ra kết tủa là NaCl

  pt: NaCl + AgNO3- > AgCl + NaNO3

  - khoog phản ứng: Na2SO4, NaNO3

  + tiếp tục cho tác dụng với BaCl2

  - xảy ra kết tủ Na2SO4

  pt: Na2SO4 + BaCl2-> BaSO4 + 2NaCl +

  - khong phản ung: NaNO3

  bởi Quỳnh Như 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>