ON
ADMICRO
VIDEO

Bổ túc và hoàn thành các phản ứng

Bổ túc và hoàn thành các phản ứng hóa học sau (ghi rõ điều kiện p/ứng nếu có)

1) FeO + ? -> FeCl2 + ?

2) ? + Ba(OH)2 -> BaCl2 + ?

3) H2SO4 + Na2SO3 -> ?+?+?

4) ?+? -> H2SO4

5) CuO +? -> CuCl2 + ?

6) ? + NaOH -> NaCl + ?

7) ? + ? -> HNO3

8) H2SO4 + Cu -> ? + ? + ?

9) Al2O3 +? -> AlCl3 + ?

10) H2SO4 + K2CO3 -> ? + ? + ?

11) ? + ? -> Na2SO3

12) Fe + ? -> ? + H2

13) FeO + ? -> FeSO4 + ?

14) HCl + Na2SO3 -> ? + ? + ?

15) ? + ? -> Ca3(PO4)3

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1) FeO +2 HCl -> FeCl2 + H2O

  2) 2HCl + Ba(OH)2 -> BaCl2 +2 H2O

  3) H2SO4 + Na2SO3 -> Na2SO4 + H2O + SO2

  4) SO3 + H2O-> H2SO4

  5) CuO +2HCl -> CuCl2 +H2O

  6) CuCl2 +2 NaOH -> 2NaCl + Cu(OH)2

  7) N2O5+H2O -> 2HNO3

  8) 2H2SO4đặc nóng + Cu -> CuSO4 +2 H2O + SO2

  9) Al2O3 +6HCl-> 2AlCl3 + 3H2O

  10) H2SO4 + K2CO3 ->K2SO4+H2O+SO2

  11) Na2O+SO2-> Na2SO3

  12) Fe +2 HCl -> FeCl2 + H2

  13) FeO + H2SO4 -> FeSO4 + H2O

  14) 2HCl + Na2SO3 ->2NaCl+H2O+SO2

  15)3CaO+P2O5-> Ca3(PO4)2

    bởi Doan Bao Khanh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1