AMBIENT

Bổ túc và hoàn thành các phản ứng

bởi Phan Thị Trinh 01/06/2019

Bổ túc và hoàn thành các phản ứng hóa học sau (ghi rõ điều kiện p/ứng nếu có)

1) FeO + ? -> FeCl2 + ?

2) ? + Ba(OH)2 -> BaCl2 + ?

3) H2SO4 + Na2SO3 -> ?+?+?

4) ?+? -> H2SO4

5) CuO +? -> CuCl2 + ?

6) ? + NaOH -> NaCl + ?

7) ? + ? -> HNO3

8) H2SO4 + Cu -> ? + ? + ?

9) Al2O3 +? -> AlCl3 + ?

10) H2SO4 + K2CO3 -> ? + ? + ?

11) ? + ? -> Na2SO3

12) Fe + ? -> ? + H2

13) FeO + ? -> FeSO4 + ?

14) HCl + Na2SO3 -> ? + ? + ?

15) ? + ? -> Ca3(PO4)3

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1) FeO +2 HCl -> FeCl2 + H2O

  2) 2HCl + Ba(OH)2 -> BaCl2 +2 H2O

  3) H2SO4 + Na2SO3 -> Na2SO4 + H2O + SO2

  4) SO3 + H2O-> H2SO4

  5) CuO +2HCl -> CuCl2 +H2O

  6) CuCl2 +2 NaOH -> 2NaCl + Cu(OH)2

  7) N2O5+H2O -> 2HNO3

  8) 2H2SO4đặc nóng + Cu -> CuSO4 +2 H2O + SO2

  9) Al2O3 +6HCl-> 2AlCl3 + 3H2O

  10) H2SO4 + K2CO3 ->K2SO4+H2O+SO2

  11) Na2O+SO2-> Na2SO3

  12) Fe +2 HCl -> FeCl2 + H2

  13) FeO + H2SO4 -> FeSO4 + H2O

  14) 2HCl + Na2SO3 ->2NaCl+H2O+SO2

  15)3CaO+P2O5-> Ca3(PO4)2

  bởi Doan Bao Khanh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>