ADMICRO

Chất vừa tráng bạc vừa phản ứng với Cu(OH)2 là?

Hi mọi người. Làm chung với nhau bài tập này đi mọi người. Câu hỏi như sau:

Cho các chất : saccarozơ, glucozơ , fructozơ, etyl format , axit fomic và anđehit axetic . Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là:

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (5)

 
 
 
 • Mình cũng thích học nhóm lắm Cúc trắng. Đây là ý kiến của mình nè, giống bạn không?

   

  \(Ag\downarrow\)

  \(Cu(OH)_{2}\)

  Saccarozơ

  Không

  Glucozơ

  Fructozơ

  HCOOC2H5

  Không

  HCOOH

  CH3CHO

  Không

  \(\Rightarrow\) Chọn câu A.

    bởi May May 22/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu trên dễ quá mọi người. Mình cũng có một câu về cacbohidrat này. Xem thử suy nghĩ chúng ta giống nhau ko nà?

  Có các phát biểu sau đây:
  (1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
  (2) Mantozơ bị khử hóa bởi dd AgNO3 trong NH3.
  (3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
  (4) Saccarozơ làm mất màu nước brom.
  (5) Fructozơ có phản ứng tráng bạc.
  (6) Glucozơ tác dụng được với dung dịch nước brom.
  (7) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở.
  Số phát biểu đúng là những ý nào?

    bởi Nguyễn Thanh Thảo 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Alo. Đây là câu trả lời của mình nhé! Comment nhanh nhất ^^

  (1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. ⇒ Sai. Amilozơ mạch thẳng, Amilopectin mới có cấu trúc phân nhánh.
  (2) Mantozơ bị khử hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. ⇒ Sai. Mantozơ bị oxi hóa.
  (3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. ⇒ Sai.
  (4) Saccarozơ làm mất màu nước Brom. ⇒ Sai.
  (5) Fructozơ có phản ứng tráng bạc. ⇒ Đúng.
  (6) Glucozơ tác dụng được với dung dịch nước Brom. ⇒ Đúng.
  (7) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở. ⇒ Đúng.

    bởi thi trang 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Okie các bạn. Thử sức với câu chuỗi phản ứng xem sao nhé!

  Cho sơ đồ phản ứng :

  \((a)\, X+H_{2}O\overset{xuc\, tac}{\rightarrow}Y\)

  \((b)\, Y+AgNO_{3}+NH_{3}+H_{2}O\rightarrow amino \, gluconat+Ag+NH_{4}NO_{3}\)

  \((c)\, Y\overset{xuc\, tac}{\rightarrow}E+Z\)

  \((d)\, Z+H_{2}O\xrightarrow[chat\, diep \, luc]{anh \, sang}\rightarrow X+G\)

  X, Y, Z lần lượt là:

  A. Tinh bột, glucozơ, etanol.

  B. Tinh bột, glucozơ, cacbon đioxit.

  C. Xenlulozơ, saccarozơ, cacbon đioxit.

  D. Xenlulozơ, fructozơ, cacbon đioxit.

    bởi Thuy Kim 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Để mình, để mình. Mình giải như này nè, đúng hơm?

  Y: glucozơ

  \(C_{6}H_{12}O_{6}\overset{len\, men\, ruou}{\rightarrow}2C_{2}H_{5}OH+2CO_{2}\)

  \(Z+H_{2}O\overset{anh \, sang}{\rightarrow}X\, \, \, \, \, \, \, \, \, +G\)

  CO2                      (tinh bột)       (O2)

  X: tinh bột          Y: glucozơ            Z: cacbondioxit

  \(\Rightarrow\) Chọn câu B.

   

    bởi thanh hằng 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)