ON
YOMEDIA
VIDEO

Fill in the blank with one suitable preposition

1. A lot of people said they saw a UFO __________ the sky.

2. Have you ever heard _________ UFOs?

3. The satellite will remain ___________ orbit for several years.

4. A pilot reported that he saw 9 large round objects traveling __________ about 2800 meter an hours.

5. Once you get __________ the space trip , you will be in a different world.

6. He traceled _____________ the space shuttle Discovery.

7. The first man walked ______________ the moon ____________ 21 July 1969.

8. Do you want to take a trip _____ Mars?

9. One day on the moon lasts ________ 2 weeks.

10. The airplane had 125 passengers and crew _______ broad.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • XI. Fill in the blank with one suitable preposition.

  1. A lot of people said they saw a UFO IN the sky.

  2. Have you ever heard ABOUT UFOs?

  3. The satellite will remain IN orbit for several years.

  4. A pilot reported that he saw 9 large round objects traveling AT about 2800 meter an hours.

  5. Once you get ON the space trip , you will be in a different world.

  6. He traceled ON the space shuttle Discovery.

  7. The first man walked ON the moon ON 21 July 1969.

  8. Do you want to take a trip TO Mars?

  9. One day on the moon lasts FOR 2 weeks.

  10. The airplane had 125 passengers and crew ON broad.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • XI. Fill in the blank with one suitable preposition.

  1. A lot of people said they saw a UFO ___IN_______ the sky.

  2. Have you ever heard ___ABOUT______ UFOs?

  3. The satellite will remain ____IN_______ orbit for several years.

  4. A pilot reported that he saw 9 large round objects traveling ____AT______ about 2800 meter an hours.

  5. Once you get ____ON______ the space trip , you will be in a different world.

  6. He traceled __ON___________ the space shuttle Discovery.

  7. The first man walked __ON____________ the moon ___ON_________ 21 July 1969.

  8. Do you want to take a trip __TO___ Mars?

  9. One day on the moon lasts __FOR______ 2 weeks.

  10. The airplane had 125 passengers and crew __ON_____ broad.

    bởi Trần Danh Hữu 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. in

  2. about

  3. in

  4. at

  5. on

  6. on

  7. on/ on 

  8. to

  9. for

  10. on

  Chúc các bạn học tốt!

    bởi Trương Huy Hoàng 20/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1