AMBIENT

Bài tập 53.1 trang 61 SBT Hóa học 9

Bài tập 53.1 trang 61 SBT Hóa học 9

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Protein có khối lượng phân tử lớn và cấu tạo đơn giản.

B. Protein có khối lượng phân tử lớn và do nhiều phân tử amino axit giống nhau tạo nên.

C. Protein có khối lượng phân tử rất lớn và cấu tạo cực kì phức tạp do nhiều loại amino axit tạo nên.

D. Protein có khối lượng phân tử rất lớn do nhiều phân tử axit aminoaxetic tạo nên.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 53.1

Protein có khối lượng phân tử rất lớn và cấu tạo cực kì phức tạp do nhiều loại amino axit tạo nên.

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 53.1 trang 61 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>