YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 40.4 trang 50 SBT Hóa học 9

Bài tập 40.4 trang 50 SBT Hóa học 9

Phản ứng crăckinh ở dạng tổng quát được viết như sau:

CnH2n+2 crăcking→ CaH2a+2 + CbH2b

Dựa vào phản ứng tổng quát, hãy viết các phương trình hoá học sau:

C10H22 crăcking→ C6H12 + ?

C11H24 crăcking→ C5H12 + ?

C15H32 crăcking→ C6H14 + ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.4

Các phản ứng crăckinh

C10H22 crăcking→ C6H12 + C4H10

C11H24 crăcking→ C5H12 + C6H12

C15H32 crăcking→ C6H14 + C9H18

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.4 trang 50 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF