YOMEDIA
NONE

Bài tập 40.6 trang 50 SBT Hóa học 9

Bài tập 40.6 trang 50 SBT Hóa học 9

Em hãy kể một số tác hại của sự cố để dầu tràn ra biển.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.6

Một số tác hại khi dầu tràn ra biển:

- Làm ô nhiễm nguồn nước biển.

- Làm chết cá và các sinh vật sống trong nước biển.

- Làm chết các loài chim kiếm ăn trên mặt biển.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.6 trang 50 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON