ON
YOMEDIA

Conan Nguyễn's Profile

 Conan Nguyễn

Conan Nguyễn

01/01/1970

Số câu hỏi 7
Số câu trả lời 5
Điểm 13
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (10)

  • Conan Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Conan Nguyễn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Conan Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Conan Nguyễn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Conan Nguyễn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Conan Nguyễn: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Conan Nguyễn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Conan Nguyễn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Conan Nguyễn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Conan Nguyễn: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1