ON
YOMEDIA

Phạm Phú Cường's Profile

Phạm Phú Cường

Phạm Phú Cường

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 62
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

 • Phạm Phú Cường đã đặt câu hỏi: Famous nghĩa là gì vậy ???? Cách đây 2 năm

  Famous có nghĩa là gì vậy ?

 • Phạm Phú Cường đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh (5^100+5^98) chia hết cho 13 Cách đây 2 năm

  Do 5^98.26 chia hết cho 23

 • Phạm Phú Cường đã đặt câu hỏi: a) viết CTHH của hợp chất gồm 2 nguyên tố X(VI),Y(II) Cách đây 2 năm

  a) viết CTHH của hợp chất gồm 2 nguyên tố X(VI),Y(II)

  b)cho biết phân tử khối của hợp chất này là 80 đ.v.C và nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử Y. tìm 2 NTHH X và Y, viết CTHH đúng hợp chất này.

 • Phạm Phú Cường đã đặt câu hỏi: Hóa học Hóa học Hóa học....... Cách đây 2 năm

  Thành phần cấu tạo bắt buộc phải có của các loại nguyên tử gồm:

   Proton và nơtron

   Proton và electron

   Nơtron và  electron

   Proton, nơtron và electron

 • Phạm Phú Cường đã đặt câu hỏi: Nguyên tử có khả năng liên kết ? Cách đây 2 năm

  Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau nhờ có loại hạt nào?

   Nơtron

   Electron

   Tất cả đều sai

   Proton

Điểm thưởng gần đây (17)

 • Phạm Phú Cường: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 7 năm học 2017 - 2018) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Phạm Phú Cường: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi trắc nghiệm Học kì I môn Công Nghệ 6 có đáp án) (+9đ) Cách đây 2 năm
 • Phạm Phú Cường: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra trắc nghiệm HK1 môn Công nghệ 6 năm học 2018-2019) (+9đ) Cách đây 2 năm
 • Phạm Phú Cường: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi học kì 1 môn GDCD 6 năm học 2016-2017) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Phạm Phú Cường: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn GDCD 6 năm học 2016-2017) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Phạm Phú Cường: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Phạm Phú Cường: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Phạm Phú Cường: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2016-2017) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Phạm Phú Cường: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Lịch sử 6 năm học 2016-2017) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Phạm Phú Cường: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Địa lý lớp 6 năm 2015 - 2016) (+3đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1