YOMEDIA

Phạm Phú Cường's Profile

Phạm Phú Cường

Phạm Phú Cường

04/08/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 62
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

 • Phạm Phú Cường đã đặt câu hỏi: Famous nghĩa là gì vậy ???? Cách đây 5 năm

  Famous có nghĩa là gì vậy ?

 • Phạm Phú Cường đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh (5^100+5^98) chia hết cho 13 Cách đây 5 năm

  Do 5^98.26 chia hết cho 23

 • Phạm Phú Cường đã đặt câu hỏi: a) viết CTHH của hợp chất gồm 2 nguyên tố X(VI),Y(II) Cách đây 5 năm

  a) viết CTHH của hợp chất gồm 2 nguyên tố X(VI),Y(II)

  b)cho biết phân tử khối của hợp chất này là 80 đ.v.C và nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử Y. tìm 2 NTHH X và Y, viết CTHH đúng hợp chất này.

 • Phạm Phú Cường đã đặt câu hỏi: Hóa học Hóa học Hóa học....... Cách đây 5 năm

  Thành phần cấu tạo bắt buộc phải có của các loại nguyên tử gồm:

   Proton và nơtron

   Proton và electron

   Nơtron và  electron

   Proton, nơtron và electron

 • Phạm Phú Cường đã đặt câu hỏi: Nguyên tử có khả năng liên kết ? Cách đây 5 năm

  Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau nhờ có loại hạt nào?

   Nơtron

   Electron

   Tất cả đều sai

   Proton

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF