YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 142 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 142 sách GK Hóa lớp 8

Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước (hình 6.5), hãy cho biết độ tan của các muối NaNO3, KBr, KNO3, NH4Cl, NaCl, Na2SO4 ở nhiệt độ 100C và 600C.

ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của chất rắn

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Từ điểm nhiệt độ 100C và 600C ta kẻ những đoạn thẳng song song với trục độ tan (trục đứng), tại giao điểm của những đoạn thẳng này với các đồ thị ta kẻ những đoạn thẳng song song với nhiệt độ (trục ngang) ta sẽ đọc được độ tan của các chất như sau:

+ Độ tan NaNO3: ở 100C là 80 g, ở 600C là 130 g

+ Độ tan KBr: ở 100C là 60 g, ở 600C là 95 g

+ Độ tan KNO3: ở 100C là 20 g, ở 600C là 110 g

+ Độ tan NH4Cl: ở 100C là 30 g, ở 600C là 70 g

+ Độ tan NaCl: ở 100C là 35 g, ở 600C là 38 g

+ Độ tan Na2SO4: ở 100C là 60 g, ở 600C là 45 g

Ta có thể kẻ bảng:

Độ tan NaNO3 KBr KNO3 NH4Cl NaCl Na2SO4
t (100C) 80g 60g 20g 30g 35g 60g
t (600C) 130g 95g 110g 70g 38g 45g

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 142 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phạm Khánh Ngọc

  Xác định khối lượng CuSO4 kết tinh trở lại khi làm lạnh 400g dung dịch CuSO4 bão hòa ở 80°C xuống 25°C . Biết độ tan của CuSO4(80°C) =50g ; độ tan của CuSO4(25°C)=40g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phong Vu

  làm bay hơi 320g dd KAl(SO4)2 bão hòa ở 20 độ người ta thu được 160g H2O. Xác định lượng KAL(SO4)2.12H2O kết tinh lại ở 20độ C bk nồng độ dung dịch KAl(SO4)2 bão hòa ở 20 độ = 5,5 %

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Mọi người giúp em làm bài tập các bài tập này nha. Bài nào cũng được ạ. Cảm ơn mọi người!

  1. Hòa tan hết 26,5 gam NaCl trong 75 gam H2O ở 20°C được dung dịch X. Cho biết dung dịch X là bão hòa hay chưa bão hòa. Giải thích. Biết rằng độ tan của NaCl trong nước ở 20°C là 36 gam.

  2. a) Hòa tan hết 7,18 gam NaCl vào 20 gam nước ở 20°C được dung dịch bão hòa. Xác định độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó.

  b) Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối ăn bão hòa (ở 20°C), biết độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là 36 gam.

  3. Hòa tan hết 5,72 gam Na2CO3 . 10 H2O (sô đa tinh thể) vào 44,28 ml nước. Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

  Cảm ơn mọi người

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  1.a)Tính độ tan của đường ở 25độ C, biết ở biết ở nhiệt này 60g nước hòa tan được 24g đường.

  b) dung dịch muối ăn được pha từ 20g muối ăn và 40g nước. Tính nồng độ phầm trăm của dung dịch đó

  c) gọi tên các chất sau MgO, Fe(OH)3, H2SO4, NaH2PO4,, P2O5, HNO3, Fe(OH)2,K2SO4

  2. Cho 2,3g kim loại Natri và nước sau phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm là bazo và khí.

  a) Tính khối bazo tạo thành sau phản ứng

  b) Cho 2,3g kim loại Natri vào 7,2g nước.Tính khối lượng chất cỏn dư

  MÌNH ĐANG CẦN GẤP GIÚP MÌNH VỚI, MÌNH CẢM ƠN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  1) 1.Khi đưa 52.8 g dung dịch KNO3 bão hòa ở 210C lên 800C phải thêm bao nhiêu gam KNO3 nữa để có dung dịch bão hòa. Biết SKNO3(210C)=32g và SKNO3(800C)=170g

  2.Tính nồng độ % của dung dịch bão hòa KNO3 ở 800C ?

  2) 1. Oxi hòa tan hoàn toàn một phi kim A bằng khí oxi thấy khối lượng sản phẩm B tăng 100% so với ban đầu. Xác định A ? Biết rằng 1 lít khí B ở đktc có khối lượng 20/7g

  2. Khử hoàn toàn 16g một oxit kim loại X cần 6.72 lít khí hidro ở đktc. Hòa tan hoàn toàn lượng kim loại X sinh ra thì cần 400ml dung dịch HCL 1M. Xác định oxit của kim loại X?Biết hóa trị của kim loại biến thiên từ 1-3

  3)Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất X hai nguyên tố trong khí oxi thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng mCO2:mH2O=77:18. Cho bay hơi hoàn toàn 5,12g X thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1.69g khí nito cùng đk. Xác định CTHH của X ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Ở 20 độ C khi hoà tan 60gam KNO3 vào 190 nước thì thu được dung dịch bão hoà.Tính độ tan KNO3 ở nhiệt độ đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Làm thế nào để biết dung dịch đó bão hòa hay chưa bão hòa qua tính toán? Mình đang cần gấp mn giúp mình vs, mình cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Xác định khối lượng muối kali clorua kết tinh đc sau khi làm nguội 604g dd bão hòa ở 800C xuống 200C . Độ tan của KCl ở 800C bằng 51g ở 200C là 34g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 20 độ C), cứ 10 gam nước có thể hoà tan tối đa 3,6 gam muối ăn hoặc 20 gam đường. Xác định độ tan trong nước của muối ăn và đường ở 20 độ C

  Giúp mình với cần gấp lắm lun

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  1) Tính xem có bao nhiêu gam NaNO3 kết tinh trở lại khi làm lạnh 560 gam dung dịch NaNO3 bão hòa từ 100°C xuống 20°C, biết độ tan NaNO3 ở 100°C là 180g và ở 20°C là 88g.

  2) Một dung dịch NaCl nóng chứa 60 gam NaCl trong 120 gam muối được làm lạnh về 20°C biết độ tan NaCl ở 20°C là 36g . Hãy cho biết:

  a) Khối lượng của NaCl tan trong dung dịch

  b) Khối lượng của NaCl tách ra khỏi dung dịch

  Mấy a c giỏi hóa ơi giúp e vs thank a c trc ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Ở 85 độ C có 1887 g dd bão hòa CuSO4. Làm lạnh dd xuống còn 25 độ C . Hỏi có bao nhiêu gam dd tách ra khỏi dd. Biết S của CuSO4 ở 85 độ C là 87,7 và ở 25 độ C là 40.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  độ tan của NaCl trong h2O ở 25oc là 36g nghĩ là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Khi đun nước lúc đầu nước lấy nhiệt để tăng nhiệt độ. Vì sao.khi đạt đến 100oC, mặc dù ta vẫn tiếp tục đun, nghĩa là vẫn cung cấp nhiệt độ nhưng nhiệt độ vẫn không tăng mà vẫn giữ ở 100oC cho đến lúc cạn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1