Khối lượng FeS2 đem đốt với oxi là bao nhiêu?

bởi Trần Phương Khanh 22/09/2018

Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 trong khí O2 sau phản ứng đẩy khí sinh ra cho hết thu hoàn toàn vào 200g dung dịch Ba(OH)2 42,75% thu được 32,55g

a) Viết PTHH
b) Tính m và C% dung dịch X

Câu trả lời (1)

 • 4FeS2 + 11O2 => 2 Fe2O3 + 8SO2

  SO2 +Ba(OH)2=> BaSO3 + H2O
             0,15 mol<=0,15 mol
  2SO2 +Ba(OH)2 => Ba(HSO3)2

  x mol=>0,5x mol=>0,5x mol
  mBa(OH)2=85,5 gam=>nBa(OH)2=0,5 mol 
  nBaSO3=0,15 mol
  =>x=0,7 mol
  tổng nSO2=0,7+0,15=0,85 mol =>nFeS2=0,425 mol=>m=0,425.120=51 gam
  mdd X=0,7.64+200-32,55=212,25 gam
  mBa(HSO3)2=0,5.0,7.299=104,65 gam
  C% dd X=104,65/212,25.100%=49,31%

  bởi Phương ThảO 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan