Xác định công thức phân tử của A

bởi Sam sung 31/07/2019

Trộn 200ml hơi hợp chất A với 1000ml oxi dư rồi đốt thu được hỗn hượp khí có thể tích là 1600ml. Cho hơi nước ngưng tụ còn lại 800ml và cho qua dd KOH dư thấy còn lại 200ml.xác định công thức phân tử của A(biết các khí đo cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất)

ai giải giúp mình vs
 

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài thấy rằng, CO2 chiếm thể tích 600ml (tương ứng 0,6 mol), hơi nước chiếm thể tích 1600-800 = 800 ml (tương ứng 0,8 mol).

  số mol C = số mol CO2 = 0,6 mol; số mol H = 2 số mol H2O = 1,6 mol. Vì Oxi dư nên A đã bị đốt cháy hết. Số mol A = 0,2 mol. Số mol O2 dư = 0,2; số mol O2 đã phản ứng = 1,0 - 0,2 = 0,8 mol.

  Số nguyên tử C trong A = 0,6/0,2 = 3; số nguyên tử H trong A = 1,6/0,2 = 8. Như vậy, A có công thức C3H8Oz.

  C3H8Oz + (5 -z/2)O2 ---> 3CO2 + 4H2O

  0,2               0,8              0,6         0,8 mol

  Từ ptp.ư suy ra: z = 2. Vậy A có công thức phân tử là: C3H8O2.

  bởi vương long 31/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan