Tính thể tích và khối lượng của khí oxi cần dùng

bởi Trịnh Lan Trinh 29/07/2019

Bài 10: Đốt cháy 2,8 lit khí hiđro trong không khí

a)       Tính thể tích và khối lượng của khí oxi cần dùng?

b)       Tính khối lượng nước thu được (Thể tích các khí đo ở đktc).

Bài 11: Cho 22,4 lit khí hiđro tác dung với 16,8 lit khí oxi . Tính khối nước thu được. ( Thể tích các khí đo ở đktc).

Bài 12: Khử hoàn toàn 48 gam đồng (II) oxit bằng khí H2 ở nhiệt độ cao

a)      Tính số gam đồng kim loại thu được?

b)      Tính  thể tích khí H2 (đktc) cần dùng?

Câu trả lời (1)

 • Bài 11: nH2= 22,4/22,4 = 1 mol;  nO2= 16,8/22,4 =0,75 mol

                   2H2            +          O2           →         2H2O

  Ban đầu: 1 mol                    0,75 mol 

  PƯ:         1 mol                    0,5 mol                1 mol     

  Còn lại:    0 mol                   0,25 mol              1 mol

  mH2O= 1 x 18= 18 (g)

  bởi Lý Tinh Vân 29/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan