Viết PTHH khi đốt cháy Mg trong oxi không khí?

bởi con cai 23/04/2019

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 9 gam kim loại Mg trong không khí thu được 15 gam magie oxit (MgO). Chó rằng chỉ xảy ra phản ứng giữa Mg với oxi (O2) trong không khí.

a) Viết PTHH của phản ứng hóa học đã xảy ra.

b) Viết phương trình bảo toàn khối lượng.

c ) Tính khối lượng của oxi đã phản ứng.

Câu trả lời (1)

 • Bài 1 : ( bài này rất đơn giản )

  a) Ta có PTHH :

  Mg + O2-t0\(\rightarrow\) MgO

  b) PTBTKL là :

  mMg + mO2 = mMgO

  c) Áp dụng ĐLBTKL ta có :

  mMg + mO2 = mMgO

  => mO2 = mMgO-mMg = 15 - 9 = 6(g)

  Vậy.....

  bởi Ngô hoàng anh anh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • hi hi

  Cách tách phấn viết bảng ra khỏi nước

 • Dương Minh Tuấn

  phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có............đc tạo thành từ...........

 • Nguyễn Quang Minh Tú
  Phản ứng hóa học Số chất phản ứng Số chất sản phẩm
  (1)4P + 5O\(_2\) \(\underrightarrow{t^0}\)2P\(_2\)0\(_5\) 2 1

  (2) 3Fe + 20\(_2\) \(\underrightarrow{t^0}\) Fe\(_3\)O4

  (3)CaO + H\(_2\)O \(\rightarrow\)Ca(OH)2
  (4) CO\(_2\) + H\(_2\)O + CaCO\(_3\) \(\rightarrow\) Ca(HCO3)2

  so sánh điểm giống và khác nhau về số chất tham gia phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học trên

 • Sam sung

  phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có ........................................... đc tạo thành từ .................

 • het roi

  câu 1: chọn từ thích hợp sau điền vào chỗ trống : chỉ số, phần tử, nguyên tử , liên kết, nguyên tử

  a) Trong phản ứng hóa học, chỉ có.......................... thay đổi làm cho..................... bị biến đổi

  b) Khi cân bằng ...................... mỗi nguyên tố ta chỉ việc thêm............................ mà ko được thay đổi.............................

  câu 2: Khoanh tròn vào phương án em cho là đúng

  a) Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lí ?

  A. Mặt trời mọc sương bắt đầu tan B. Đường cháy thành than

  C. Nến cháy trong ko khí D. Cơm bị ôi thiu

  b) Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra dựa vào:

  A. Có ánh sáng phát ra B. có sinh nhiệt

  C. Có chất mới tạo thành D. Có chất ko tan trong nước

  c) Cho sơ đồ phản ứng hóa học: Al(OH)y + H2SO4 ----> Al(SO4)y + H2O . x,y lần lượt là:

  A. x=4,y=1 B.x=2,y=3 C. x=1,y=4 D. x=3,y=2

  f) Cho 8,4g CO tác dụng với 16g Fe2O3 tạo ra 13,2g CO2 và kim loại Fe. Khối lượng sắt thu được là:

  A. 2,24g B. 22,4g D. 11,2g D. 1,12g

  GIÚP MK VỚI , CHIỀU MK NỘP GẤP RỒI khocroi

 • Phạm Khánh Linh

  Tính theo phương trình hóa học:

  1, Đốt cháy 11,2 g sắt trong không khí sinh ra Fe\(_3\)O\(_4\)

  a, Tính khối lượng của Fe\(_3\)O\(_4\)

  b, Tính thể tích của không khí , biết thể tích của Oxi = \(\dfrac{1}{5}\) thể tích của không khí
  2, Cho Kali vào nước sinh ra KOH và 3,36l khí hidro. Tính khối lượng của Kali và KOH
 • Nguyễn Lê Tín

  hô hấp có phải là phản ứng hoá học k? giải thích

 • cuc trang

  Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clo hidric thấy sủi bọt ở vỏ trứng. Biết rằng axit clohidric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan), nước và khí cacbon dioxit thoát ra. Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng?

 • bich thu

  Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các ........(1)........bị thay đổi làm cho ........(2)........này biến đổi thành ........(3)........khác . Kết quả là ........(4)........này biến đổi thành ........(5)........khác (nguyên tử ;phân tử ;chất )

 • Thùy Trang

  Tách khí oxi ra khỏi hỗn hợp khí oxi và khí cacbonic