YOMEDIA
ZUNIA12

Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 2 gam kết tủa và khối lượng bình tăng thêm 1,24 gam. Tỉ khối của X so với H2 bằng 15. CTPT của X là?

A. C2H6O

B. CH2O

C. C2H4O

D. CH2O2 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (5)

 • \(\begin{array}{l}
  {n_{CaC{O_3}}} = \frac{2}{{100}} = 0,02{\mkern 1mu} mol\\
   \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = 0,02{\mkern 1mu} mol\\
   \Rightarrow {m_{C{O_2}}} = 0,88{\mkern 1mu} gam\\
   \Rightarrow {m_{{H_2}O}} = 0,36{\mkern 1mu} gam\\
   \Rightarrow {n_{{H_2}O}} = 0,02{\mkern 1mu} mol
  \end{array}\)

  Gọi CTPT của X là CxHyOz.

  Với \({n_X} = \frac{{0,6}}{{2.15}} = 0,02{\mkern 1mu} mol\) ⇒ CH2Oz

  mà MX = 2.15 = 30 ⇒ 12 + 1.2 + 16.z = 30 ⇒ z = 1 ⇒ CH2O

    bởi Hoa Lan 22/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 2 gam kết tủa và khối lượng bình tăng thêm 1,24 gam. Tỉ khối của X so với H2 bằng 15. CTPT của X là?

  A. C2H6O

  B. CH2O

  C. C2H4O

  D. CH2O2 

  nC = nCO2 = n↓ = 0,02 mol.

  mbình tăng = mCO2 + mH2O

  ⇒ nH2O = (1,24 - 0,02 × 44) ÷ 18 = 0,02 mol 

  ⇒ nH = 0,04 mol.

  mX = mC + mH + mO ⇒ mO = 0,64(g) 

  ⇒ nO = 0,02 mol.

  ⇒ C : H : O = 0,02 : 0,04 : 0,02 = 1 : 2 : 1 

  ⇒ CT nguyên: (CH2O)n. 

   30n = 30 ⇒ n = 1 ⇒ CTPT của X là CH2O

    bởi Quang Nhân 25/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B là đáp án đúng ạ

    bởi Trần Xuân Phú 01/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B

    bởi Nguyễn Tấn Sang 15/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B

    bởi Nguyễn Trần Bảo Khôi 15/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF