YOMEDIA
ZUNIA12

Có 100 ml dung dịch X gồm: NH4+, K+, CO32–, SO42–. Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 6,72 lít (đktc) khí NH3 và 43 gam kết tủa. Phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu được 2,24 lít (đktc) khí CO2. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 24,9.                             

B. 44,4.                             

C. 49,8.                             

D. 34,2.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • - Phần 1: nNH3 = 0,3 mol; nCO2 = 0,1 mol

  (1) NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

         0,3       ←       0,3

  (2) Ba2+ + SO42- → BaSO4

                     0,1   ←    0,1

  (3) Ba2+  + CO32-  → BaCO3

                    0,1    →     0,1 ⇒ mBaCO3 = 19,7 gam ⇒ mBaSO4 = 23,3 gam ⇒ nBaSO4 = 0,1 mol

  - Phần 2:

  (4) 2H+ + CO32- → CO2↑ + H2O

                    0,1   ←  0,1

  BTĐT: 0,3 + nK+ = 2.0,1 + 2.0,1 ⇒ nK+ = 0,1 mol

   ⇒ mmuối = 2.(0,3.18 + 0,1.39 + 0,1.60 + 0,1.96) = 49,8 gam.

    bởi Lê Viết Khánh 10/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON