YOMEDIA
ZUNIA12

Dung dịch X chứa các ion: \(Fe^3\)\(^+\), \(SO_4\)\(^2\)\(^-\), \(NH_4\)\(^+\), \(Cl^-\). Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau:

‒ Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa.

‒  Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. 

Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là

A. 3,73 gam.                      B. 7,04 gam.                 C. 7,46 gam.                 D. 3,52 gam.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • - Phần 1: nNH3 = 0,03 mol; nFe(OH)3 = 0,01 mol; nBaSO4 = 0,02 mol.

  (1) NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

        0,03      ←     0,03

  (2) Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

        0,01      ←        0,01

  - Phần 2:

  (3) Ba2+ + SO42- → BaSO4

                    0,02   ←    0,02

  BTĐT: 3.0,01 + 0,03 = 2.0,02 + nCl- ⇒ nCl- = 0,02 mol.

  ⇒ Khối lượng muối khan: mmuối = 2(56.0,01 + 96.0,02 + 18.0,03 + 35,5.0,02) = 7,46 gam.

    bởi Phung Thuy 10/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON