YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 193 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 193 sách GK Hóa lớp 11

Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:

  • 2,4,6-tribomphenol (1)
  • 2,4,6-trinitrophenol (2)

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

  • Sơ đồ phản ứng:

C6H6  C6H5Br    C6H5ONa  C6H5OH    Br3C6H2OH   (NO2)3C6H2OH

  • Phương trình phản ứng:

C6H6  + Br2     C6H5Br + HBr

C6H5Br + 2NaOH (đặc)    C6H5ONa + NaBr + H2O

C6H5ONa + CO2 + H2 C6H5OH  + NaHCO3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 193 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON