YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 41.1 trang 65 SBT Hóa học 11

Bài tập 41.1 trang 65 SBT Hóa học 11

Chất nào sau đây không phải là phenol ?

A. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

B. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

C. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

D. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.1

Đáp án B

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.1 trang 65 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF